Vivid Games

Vivid Games podpisał umowę licencyjną z MGM Interactive, spółką zależną Metro-Goldwyn-Mayer Inc., w sprawie wykorzystania określonych postaci i innych materiałów z filmu "Creed" i filmów z serii "Rocky" w grze "Real Boxing 2", podała spółka. Umowa dotyczy praw do filmu "Creed" (planowana premiera kinowa 25 listopada 2015), oraz wszystkich produkcji z serii "Rocky" tj. "Rocky" (1976), "Rocky II" (1979), "Rocky III" (1982), "Rocky IV" (1985), "Rocky V" (1990) i "Rocky Balboa" (2006).

Raiffeisen Polbank 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zezwolenie na świadczenie usług płatniczych przez Raiffeisen Solutions. Spółka, której 100% właścicielem jest Raiffeisen Bank Polska, w październiku uruchomi kantor internetowy pod adresem Rkantor.com, podał bank. Rkantor.com zapewni wymianę walut po atrakcyjnych kursach, możliwość płatności krajowych i zagranicznych, bezpłatną wpłatę i wypłatę gotówki w sieci oddziałów Raifffeisen Polbank, wypłatę gotówki bez karty w bankomatach sieci Euronet oraz jej bezpośrednie dostarczenie do domu dzięki współpracy z firmą InPost. Start platformy planowany jest na październik.

Marvipol Estate

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez Marvipol Estate i PG Europe, podał Marvipol. "Uzyskanie przedmiotowej decyzji prezesa UOKiK stanowiło warunek zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów" – czytamy w komunikacie.

Cyfrowy Polsat 

Moody's Investors Service potwierdził rating korporacyjny (CFR) Cyfrowego Polsatu na poziomie Ba3 oraz rating prawdopodobieństwa upadłości (PDR) na poziomie Ba3-PD i podniosła ich perspektywę do pozytywnej ze stabilnej, podała agencja. >>>>  

Próchnik   

Akcjonariusze Próchnika zdecydowali o obniżeniu kapitału zakładowego (poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji spółki do 1 zł z 1,8 zł) z jednoczesnym jego podwyższeniem w drodze emisji łącznie 12,5 mln nowych akcji serii L oraz M, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

BPS  

Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS) przeprowadził publiczną emisję niezabezpieczonych obligacji serii BPS0925 w formie długu podporządkowanego o łącznej wartości nominalnej 41,875 mln zł, podała instytucja. "Wykup obligacji nastąpi w dniu 21 września 2025 roku. Agentem emisji jest Dom Maklerski Banku BPS" - podano również.

JSW, ING BSK

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie wykupiła przedterminowo obligacji o wartości 26,26 mln zł i 12,95 mln USD, będących przedmiotem żądania ING Banku Śląskiego w związku z trwającymi intensywnie rozmowami z obligatariuszami, podała spółka. >>>>  

TVN 

Southbank Media Limited - spółka zależna od Scripps Networks Interactive - zażądał przymusowego wykupu 4 230 474 akcji TVN, reprezentujących w zaokrągleniu 1,24% kapitału zakładowego po cenie 20 zł za akcję, podano w komunikacie. >>>> 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zawiesza obrót akcjami TVN od 23 września br., podała giełda. >>>>  

Ursus 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), po dokonaniu oceny merytorycznej umieściło projekt Ursusa "Rozwój innowacyjnej, uniwersalnej konstrukcji układów przeniesienia mocy do ciągników rolniczych" na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach programu operacyjnego 'Inteligentny Rozwój 2014-2020', podała spółka. Głównym celem projektu jest opracowanie i zastosowanie w ciągnikach Ursus nowej, innowacyjnej konstrukcji transmisji. >>>>  

MNI 

MNI złoży odwołanie od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie do 1 mln zł kary (po otrzymaniu tejże decyzji), gdyż w ocenie spółki brak jest podstaw do wymierzenia i nałożenia na MNI kary w tej wysokości, poinformowała MNI. >>>>  

LS Tech-Homes 

LS Tech-Homes podpisała jako członek konsorcjum wstępne porozumienie odnośnie warunków kontraktu na budowę przenośnych obiektów budowlanych do zastosowań militarnych. Szacowana wartość pierwszej fazy projektu wynosi ponad 72 mln zł, podała spółka. "Podpisane wstępne porozumienie odnośnie warunków kontraktu dotyczy budowy pierwszej partii obiektów do montażu przenośnych baraków wojskowych o przeznaczeniu mieszkalnym, sanitarnym, sztabowym itp." - czytamy w komunikacie.

Banco Santander 

Banco Santander chce mieć 18,5 mln lojalnych klientów w perspektywie 2018 roku i znaleźć się w pierwszej trójce banków pod względem satysfakcji klientów na rynkach, na których prowadzi działalność. Celem jest obniżenie wskaźnika koszty do dochodów poniżej poziomu 45% w 2018 roku, podał bank. >>>>  

PKP Cargo 

PKP Cargo podpisało dziś umowę z konsorcjum, firm Siemens Sp. z o.o. i Siemens A.G. na dostawę 15 lokomotyw wielosystemowych w trzech częściach zamówienia z terminami dostaw w okresie od 31 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. z opcją zakupu dodatkowych 5 lokomotyw z zachowaniem cen jak dla zamówienia podstawowego, poinformowała spółka w komunikacie. >>>>  

ZCh Police, PGNiG 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły z PST PGNiG Sales & Trading GmbH umowę dot. dostaw paliwa gazowego o szacunkowej wartości 160 mln zł, poinformowała spółka. >>>>  

BZ WBK

Bank Zachodni WBK chce pozycjonować się jako partner w biznesie dla małych i średnich firm. Bank liczy, że ostatni kwartał tego roku przyniesie 4-5 tys. nowych relacji z klientami miesięcznie, a akcja kredytowa nieco przyspieszy już w III kwartale w porównaniu z II kw., poinformowali przedstawiciele BZ WBK.>>>> 

Grupa Azoty i Synthos

Zakłady Azotowe Chorzów, wchodzące w składy Grupy Azoty, oraz Synthos podpisały dwie umowy handlowe w zakresie oleochemii oraz chemii nawozowej, rozpoczynając tym samym współpracę handlową, podała Grupa Azoty.>>>> 

Hawe 

Hawe jest "w bieżącym kontakcie" ze wszystkimi wierzycielami, przy czym ci "mniejsi", który nie są objęci umową standstill w większości spokojnie czekają na dalszy przebieg wydarzeń, poinformował zarząd Hawe w odpowiedzi na pytania ISBnews. Agencja dowiedziała się jednak z nieoficjalnych źródeł, że jeden z nich - Union Investment - rozpoczął postępowanie egzekucyjne w sprawie swojej wierzytelności. >>>>  

KGHM 

KGHM Polska Miedź rozpoczął szczegółowe badania geofizyczne złóż soli potasowo-magnezowych na koncesji w rejonie Zatoki Puckiej, podała spółka. Jeżeli wyniki dalszych prac geologicznych okażą się pomyślne, w regionie może powstać nowa kopalnia. >>>>  

Grodno 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Grodna, podała Komisja. "Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez Grodno SA z siedzibą w Michałowie – Grabinie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C oraz D" – czytamy w komunikacie.

Mo-Bruk 

Akcjonariusze Mo-Bruk wyrazili zgodę na wydzielenie spółek zajmujących się robotami budowlanymi oraz zarządzaniem stacjami paliw lub zbycie majątku związanego z tymi rodzajami działalności, wynika z uchwał podjętych podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki. "Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Mo-Bruk S.A. wyraża zgodę na: utworzenie przez spółkę Mo-Bruk nowego przedsiębiorstwa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100% udziałów obejmie Mo-Bruk S.A, a której przedmiotem działalności będą m.in. roboty budowlane w tym budowa nawierzchni betonowych" – czytamy w uchwale. 

Bioton 

Bioton zawarł umowę dostawy i dystrybucji insuliny w Chinach z Harbin Gloria Pharmaceuticals (HGP), a rozwiązał umowy dystrybucyjne zawarte wcześniej z Bayer Healthcare Company Limited, podał Bioton. >>>>