"Zakup Infovide-Matrix pozwoli Asseco rozszerzyć ofertę usług w zakresie światowych rozwiązań firm trzecich, oraz zróżnicować i wzmocnić pozycję grupy Asseco na rynku usług IT. Infovide-Matrix, będąc partnerem wielu międzynarodowych dostawców IT, od lat specjalizuje się w tej działalności i wypracowało modele, z których Asseco będzie mogło korzystać w dalszym rozwoju swojej grupy" – czytamy w komunikacie.

W ramach wezwania Asseco zamierza nabyć 12 476 705 akcji Infovide-Matrix. Wezwanie dojdzie do skutku, o ile zostaną złożone zapisy na co najmniej 8 734 941 akcji, stanowiących 70,01% udziału w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu spółki.

Zapisy w ramach wezwania zaplanowano na okres 13 października – 12 listopada br. Przewidywany dzień transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to 17 listopada br. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski PKO BP.

Asseco Poland zawarło porozumienia z Well.com Holding GmbH o zbyciu 4 571 885 akcji Infovide-Matrix, Santiole Investments Limited  (1 891 792 akcji), Borisem Stokalskim-Dzierzykraj (1 687 421 akcji), Golville Trading Limited (641 824 akcji) oraz Michałem Buda (45 835 akcji).

"Sprzedaż spółki inwestorowi strategicznemu to jeden z naturalnych etapów rozwoju firm. W ciągu ostatnich dwóch lat zdobyliśmy silną pozycję na rynkach takich jak finanse, energetyka czy sektor publiczny. Realizujemy więcej ciekawych projektów, i działamy w większej skali niż kiedykolwiek wcześniej w historii firmy. Backlog na lata 2015 i 2016 pokazuje że nasza oferta spotyka się dziś z dobrym przyjęciem na rynku. Uznaliśmy, że wykorzystanie będących efektem tego sukcesu okazji – dużych projektów jakie pojawiają się dziś w naszym zasięgu – wymaga wzmocnienia kapitałowego" -  powiedział prezes Infovide-Matrix Borys Stokalski, cytowany w komunikacie.

"Zespoły Asseco oraz Infovide-Matrix posiadają uzupełniające się kompetencje, dlatego obie strony dostrzegają duże korzyści płynące z perspektywy wspólnego działania. Przełoży się ono na bardziej kompleksową ofertę dla naszych klientów, która sprawi, że będziemy bardziej konkurencyjni na polskim rynku" – powiedział prezes Asseco Poland Adam Góral.

Finalizacja transakcji uwarunkowana jest zgodą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz przekroczeniem w wezwaniu zapisów, dających Asseco minimum 70,01% udziału w kapitale zakładowym Infovide-Matrix.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).

Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.