Jednocześnie agencja zdjęła te ratingi z listy obserwacyjnej z możliwością podwyżki, na której zostały one umieszczone 30 kwietnia br.

Ponadto S&P podwyższył rating dla obligacji senior notes o wartości nominalnej 542,5 mln euro oraz 500,0 mln USD wyemitowanych 26 stycznia 2012 r. przez Eileme 2 AB (publ) - spółkę zależną od Cyfrowego Polsatu - do BB- z perspektywą stabilną z B+.

"Agencja S&P uzasadniła swoją decyzję oczekiwaną istotną poprawą struktury kapitałowej spółki na skutek refinansowania dotychczasowego zadłużenia grupy kapitałowej spółki dzięki zawarciu w dniu 21 września 2015 r. nowych umów kredytowych na łączną kwotę do 12,5 mld zł" - czytamy w komunikacie Cyfrowego Polsatu poświęconym decyzji agencji.

S&P podkreślił też m.in. większą elastyczność wynikającą z docelowego połączenia kredytów spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej w jedną pulę, eliminację ryzyka walutowego z uwagi na to, że zadłużenie wynikające z nowych umów kredytowych będzie denominowane wyłącznie w polskich złotych oraz poprawę wskaźników kredytowych spółki dzięki obniżeniu kosztu obsługi długu do średnioważonego poziomu około 3,6% z około 6,6% dotychczas.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka.