TNS podaje, że niemal tyle samo Polaków opowiada się „za” przyjęciem euro w Polsce, co „przeciw”.

Grupa sceptyków wprowadzenia waluty euro przewyższa jednak o 3 punkty procentowych grupę zwolenników – 45 proc. jest zdania, że Polska nigdy nie powinna przyjąć wspólnej waluty europejskiej.

Za przyjęciem euro w Polsce opowiada się 42 proc. respondentów.

Z sondażu wynika, że większość Polaków (66 proc.) jest przekonana, że waluta europejska nie wpłynie korzystnie na sytuację ich gospodarstw domowych.

Przeciwnego zdania jest 14 proc. badanych. 9 proc. Polaków uważa, że przyjęcie waluty euro nie będzie miało wpływu na sytuację ich gospodarstw domowych.

Zdaniem 53 proc. Polaków przyjęcie wspólnej waluty europejskiej w Polsce wpłynie niekorzystnie na polską gospodarkę.

Natomiast jedna czwarta badanych (24 proc.) uważa, że zamiana złotego na euro będzie dla naszej gospodarki korzystna. 7 proc. jest zdania, że nie będzie miała żadnego wpływu.

Blisko połowa Polaków (48 proc.) uważa, że wejście Polski do strefy euro wpłynie niekorzystnie na poczucie tożsamości narodowej.

O korzystnym wpływie wspomina 18 proc. ankietowanych, natomiast zdaniem 21 proc. Polaków przyjęcie waluty euro nie będzie miało wpływu na naszą tożsamość narodową.

Badanie przeprowadzono w dn. 4-9 września na grupie 1017 osób.

>>> Czytaj też: Czechy nadal zdeterminowane w sprawie przyjęcia euro