Kulturalna mapa Polski

Kulturalna mapa Polski

źródło: DGP

Za plecami Krakowa znalazła się Warszawa, która odpowiada za znaczną część wyniku Mazowsza.

Okazuje się, że mieszkańcy tego regionu najchętniej w Polsce odwiedzają kina, choć to w znacznej mierze jest zasługą bardzo dobrze rozwiniętej sieci multipleksów. Co zaskakujące, centralny region kraju przeciętnie wypada pod względem uczestnictwa w imprezach masowych.

W skali ogólnopolskiej cieszyć może fakt, że na przestrzeni ostatnich lat częściej korzystamy niemal ze wszystkich dóbr kulturalnych. Rzadziej zaglądamy jedynie do bibliotek. Wyraźny wzrost odwiedzających zanotowała większość teatrów, kin, muzeów i galerii. I choć do instytucji zaglądamy częściej, to poziom wydatków na kulturę wciąż jest u nas bardzo niski. Przeciętny Polak na bilet do kina lub wejściówkę do muzeum czy teatru w ciągu roku wydaje niecałe 25 zł. To ok. 1 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia netto.