ING BSK

ING Bank Śląski odnotował 315,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 273 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Marża odsetkowa netto ING Banku Śląskiego spadła do 2,43% na koniec III kwartału wobec 2,72% rok wcześniej i 2,47% kwartał wcześniej, podał bank. >>>> 

Odpisy z tytułu utraty wartości ING Banku Śląskiego spadły o 51% r/r do 32 mln zł w III kw. Wartość portfela kredytowego wzrosła kwartalnie o 4%, zaś w skali roku - o 20% do 69,17 mld zł , podał bank.>>>>  

ING Bank Śląski szacuje, że jego kwotowy udział w Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w Banku Gospodarstwa Krajowego wyniesie ok. 6 mln zł, poinformowała prezes Małgorzata Kołakowska. >>>>  

Grupa Marvipol 

Grupa Marvipol zawarła w październiku 82 umowy sprzedaży mieszkań i lokali usługowych, po uwzględnieniu rezygnacji, a JLR Polska sprzedała do sieci dilerskiej 96 samochodów Jaguar Land Rover, podała spółka. >>>>  

Voxel  

Voxel odnotował 2,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2015 r. wobec 1,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Torpol  

Torpol uważa, że cena 11,8 zł za jego akcję w wezwaniu ogłoszonym przez Projekt 03 - spółkę zależną Marvipolu - nie jest godziwa, a potencjalne wsparcie spółki ze strony wzywającego "będzie niosło relatywnie niską wartość dodaną", podał Torpol. >>>> 

BGŻ BNP Paribas 

Bank BGŻ BNP Paribas utworzy w IV kw. br. rezerwę w wysokości 30 mln zł na pokrycie składki, którą będzie zobowiązany wnieść do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, podała instytucja. >>>> 

Hyperion 

Hyperion zdecydował o ustaleniu programu emisji obligacji, w ramach którego spółka może emitować obligacje w jednej lub więcej serii oznaczonych literą E, przy czym w ramach programu mogą zostać wyemitowane obligacje w łącznej liczbie do 40 tys. o łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł, podała spółka. Jednocześnie Hyperion podjął uchwałę o emisji do 40 tys. obligacji serii E 01 o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, z terminem wykupu w dniu 6 listopada 2018 r. i łącznej wartości nominalnej do 40 mln zł. Spółka podała też, że podjęła uchwałę w przedmiocie niedojścia do skutku wcześniejszej emisji obligacji serii E i uchylenia uchwały zarządu w tej sprawie. Emisja obligacji serii E nie doszła do skutku, ponieważ nie osiągnięty został próg emisji obligacji określony w przedmiotowej uchwale. "Celem emisji obligacji serii E 01 jest sfinansowanie bieżących prac budowlanych w ramach projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa (projekt budowy sieci światłowodowej na terenie Woj. Małopolskiego) realizowanego przez podmiot zależny emitenta - spółkę Małopolska Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o." - podano w komunikacie.

Próchnik 

Sprzedaż detaliczna Próchnika wyniosła 4,41 mln zł w październiku 2015 r., co oznacza wzrost o 22% w skali roku, podała spółka. >>>>  

Ekotermika 

Ekotermika - spółka stowarzyszona Ekogeneracji - uchwaliła program emisji obligacji o wartości do 10 mln zł, podała Ekogeneracja. "Emisja obligacji będzie następować w seriach o terminie wykupu nie dłuższym niż 4 lata od dnia emisji. Realizacja programu emisji obligacji będzie trwała do dnia 31.12.2016 r. i umożliwia wprowadzanie obligacji emitowanych w ramach programu emisji obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst" - czytamy w komunikacie.

Bytom 

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej osiągnięta w październiku 2015 roku przez Bytom wyniosła 11 mln zł i była wyższa r/r o 31,4%, podała spółka. >>>>  

Olympic Entertainment Group AS 

Olympic Entertainment Group AS podpisała umowę nabycia 100% akcji litewskiego operatora zakładów sportowych UAB Orakulas, podała spółka. Strony uzgodniły, że nie ujawnią wartości transakcji. >>>>  

Milestone

Milestone Medical Inc. osiągnęła wstępne pozytywne wyniki badań klinicznych systemu Compuflo, prowadzonych na pacjentach chorobliwie otyłych i przekazała je do publikacji przez czołowe amerykańskie stowarzyszenie leczenia bólu, podała spółka.

Archicom 

Grupa Archicom sprzedała 520 lokali od początku roku, tyle samo, ile w całym 2014 r., podała spółka. W roku 2014 sprzedał 520 mieszkań i wypracował 128,7 mln zł przychodów. Archicom to deweloper realizujący zarówno projekty mieszkaniowe, jak i biurowe, we Wrocławiu.  Pod koniec września br. Archicom złożył prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w związku z planowaną ofertą publiczną akcji i wejściem na rynek główny GPW.

LS Tech-Homes 

LS Tech-Homes zamierza dynamicznie rozwijać segment biznesowy związany z dostawami domów dla uchodźców, podała spółka. Dysponuje już gotowymi rozwiązaniami i projektami domków mobilnych oraz modułowych przeznaczonych dla imigrantów. LS Tech-Homes prowadzi w związku z tym zaawansowane rozmowy ze swoimi partnerami handlowymi na terenie całej Europy. >>>> 

CTE  

Cenospheres Trade & Engineering (CTE) prognozuje osiągnięcie 19,1 mln zł przychodów i 3,1 mln zł zysku netto w przyszłym roku, poinformował prezes Jarosław Bronowski. Na bieżący rok CTE prognozuje osiągnięcie 3 mln zł przychodów i 2,9 mln zł straty netto. >>>>  

GK Gino Rossi

Przychody ze sprzedaży grupy Gino Rossi wyniosły 24,2 mln zł w październiku br. i były wyższe o 8% niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Po dziesięciu miesiącach tego roku sprzedaż grupy wzrosła o 7% r/r do 214 mln zł. >>>> 

MLP Group 

MLP Group zdecydowała o rozpoczęciu budowy obiektów magazynowych w systemie spekulacyjnym. Pierwszy budynek tego typu o powierzchni 10 tys. m2 powstanie w Poznaniu, podała spółka. MLP Group planuje zakończenie inwestycji na początku drugiego kwartału 2016 r. 

Vantage 

Vantage Development wprowadził do sprzedaży 169 mieszkań w ramach I etapu inwestycji Living Point Mokotów w Warszawie, podała spółka. Docelowo inwestycja będzie obejmować 348 mieszkań w dwóch ośmiokondygnacyjnych budynkach.

Hawe 

Hawe zawarło porozumienie dotyczące uzgodnienia wstępnych warunków umowy inwestycyjnej z Central Fund of Immovables (CFI), której celem jest zapewnienie refinansowania obligacji Hawe i Hawe Telekom, podała spółka. >>>>  

PGNiG 

Pracownicy Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) opowiedzieli się w referendum za akcją protestacyjną ze strajkiem włącznie, w związku z trwającym sporem zbiorowym, podała spółka. >>>>