Przeciętne wynagrodzenie w III kw. 2015 r. wyniosło 3895,33 zł, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Oznacza to wzrost o 1,05 proc. wobec poprzedniego kwartału.

Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3781,14 zł w III kw. 2014 r.

>>> Czytaj też: Polscy surowcowi potentaci. Ile zarabiają prezesi spółek energetycznych i wydobywczych?

GUS wyjaśnia, że podana wysokość wynagrodzenia służy do celów określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.