Zysk operacyjny wyniósł 5,45 mln zł wobec 6,76 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 101,42 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 76,36 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 13,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 9,44 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 300,15 mln zł w porównaniu z 226,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 6,95 mln zł wobec 11,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Vistal Gdynia - spółka dominująca grupy Vistal - to wiodący producent konstrukcji stalowych w Polsce, realizujący kontrakty dla klientów w kraju i na rynkach zagranicznych. Zadebiutowała na GPW w styczniu 2014 r. Grupa działa w segmentach offshore, infrastrukturalnym, marine, infrastruktury portowej, budownictwa kubaturowego i energetyki.