Zysk operacyjny wyniósł 17,36 mln zł wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 112,69 mln zł w III kw. 2015 r. wobec 106,83 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2015 r. spółka miała 8,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,08 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 303,04 mln zł w porównaniu z 263,33 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2015 r. wyniósł 64,72 mln zł wobec 66,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.