Wcześniej szefowa rządu odwołała ze stanowisk szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. bryg. Piotra Pytla i szefa Służby Wywiadu Wojskowego gen. bryg. Radosława Kujawę. Beata Szydło otrzymała pozytywną opinię w tej sprawie Prezydenta RP oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Premier powierzyła też pełnienie obowiązków szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego prof. Piotrowi Pogonowskiemu i Agencji Wywiadu pułkownikowi Grzegorzowi Małeckiemu.

Piotr Pogonowski to profesor zwyczajny nauk prawnych, wykładowca akademicki, urzędnik państwowy. Był kierownikiem Katedry Postępowania Cywilnego KUL, w latach 2008 - 2010 dyrektorem Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zastąpi dotychczasowego szefa ABW gen. Dariusza Łuczaka.

>>> Czytaj też: Dlaczego francuskie służby specjalne zawiodły?

Płk Grzegorz Małecki to absolwent historii, w latach 1991 - 2002 pracownik UOP, W latach 2007 - 2013 pracował jako doradca szefa Agencji Wywiadu. Zastąpi gen. Macieja Hunię.