Rekomendację sporządzono przy kursie wynoszącym 19,75 zł, zaś w poniedziałek około godziny 9:30, za akcję spółki płacono 20,50 zł,po wzroście o 0,49% od ostatniego zamknięcia.

"W naszej ocenie, czynnikiem dla kontynuacji wzrostu kursu w krótkim terminie powinna być sprzedaż obiektów logistycznych z posiadanego portfela, która powinna mieć miejsce do połowy grudnia" - czytamy w raporcie.

Broker szacuje, że zysk netto spółki wzrośnie w tym roku do 20,5 mln zł, przy przychodach wynoszących 146,4 mln zł.