Miałby być on połączeniem krajowych systemów i zapewniać deponentom jednakowy poziom ochrony w wysokości 100 tysięcy euro. Banki podejmujące większe ryzyko miałyby wpłacać więcej niż te, które postępują bardziej ostrożnie. Bruksela zaproponowała też inne działania mające na celu dalsze ograniczenie ryzyka w systemie bankowym.

"To pakiet, który wzmocni sektor bankowy, zwiększy ochronę deponentów, a zarazem zwiększy niezależność banków od państw i stabilność finansową" - powiedział komisarz do spraw stabilności finansowej Jonathan Hill.

Europejski System Gwarantowania Depozytów ma być wprowadzany w trzech etapach. Jego pełne wdrożenie przewidziane jest na rok 2024. System ma być obowiązkowy dla państw członkowskich strefy euro, a dobrowolny dla innych unijnych krajów, które chcą przystąpić do unii bankowej. 

>>>> Czytaj też: Współpraca atomowa z Chinami? Jest reakcja prezydenckiego ministra