Planowane wydatki mają być wyższe niż początkowo zakładano, ale niższe niż chciał Parlament Europejski. Spełniony został natomiast główny postulat Parlamentu - zwiększenie puli pieniędzy na kryzys migracyjny. Na ten cel zapewniono niemal 4 mld euro.

Dodatkowe kwoty przeznaczone zostały też na badania i rozwój. W sumie przewidziano na ten cel ponad 9,5 miliarda euro. Będą też środki na program wymiany studentów Erasmus+ oraz miliard euro na rzecz zatrudnienia młodzieży. Zdaniem posłów Jana Olbrychta PO iZbigniewa Kuźmiuka PiS, fundusze, z których najwięcej korzysta Polska, nie zostały zagrożone. Uzyskane porozumienie jest dobrym kompromisem. Przyszłoroczny budżet zapewni też 500 mln euro dla rolników w odpowiedzi na kryzys sektora mlecznego.

>>> Czytaj też: Najmądrzejsze dzieci na Ziemi, czyli jak Polska pobiła bogate kraje w dziedzinie edukacji