- Odpowiedzi bankowców jednoznacznie wskazują na negatywny wpływ nowych obciążeń fiskalnych na sektor. Ponad 90 proc. bankowców uważa, że ich skutkiem będzie wzrost opłat za usługi dla klientów - powiedział dr Marcin Idzik z TNS podczas konferencji prasowej.

Konsekwencją wskazywaną przez ponad połowę (53 proc.) badanych jest redukcja zatrudnienia w bankach, a 45 proc. bankowców jest zdania, że nowe obciążenia fiskalne wpłyną na spowolnienie akcji kredytowej. 

Czterech na dziecięciu bankowców (43 proc.) uważa też, że obniżeniu ulegną współczynniki wypłacalności banków. Ponad jedna trzecia (37 proc.) wskazuje na obniżenie stabilności sektora bankowego, a co trzeci (30 proc.) na redukcję kapitałów własnych banków. 

Bankowcy ze 180 placówek bankowych ocenili także ryzyko wystąpienia kryzysu finansowego na świecie w ciągu 3 lat. Co trzeci badany uważa, że prawdopodobieństwo takiego kryzysu jest wysokie lub bardzo wysokie, natomiast prawie jedna czwarta ma odmienne zdanie i twierdzi, że ryzyko wystąpienia kryzysu jest małe. 

>>> Czytaj też: Strategiczne partnerstwo Polski i Chin. Staniemy się bogatsi niż Niemcy?