Litenite Limited jest bezpośrednim właścicielem 976 542 690 akcji spółki Midas, reprezentujących 65,9975% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego, podał Cyfrowy Polsat.

"W rezultacie, w dniu 29 lutego 2016 r., m.in. spółka oraz Polkomtel pośrednio nabyły wskazany wyżej pakiet akcji Midasa, dzięki czemu uzyskały pośrednio status podmiotów dominujących nad grupą kapitałową Midas, obejmującą, poza Midasem, Aero 2 sp. z o.o., Altalog sp. z o.o. oraz Sferię S.A. W związku z tym, że zarówno spółka i Polkomtel (jako pośredni nabywcy akcji Midasa), jak też Ortholuck (jako pośredni zbywca akcji Midasa) są podmiotami pośrednio zależnymi od Pana Zygmunta Solorza-Żaka, wszystkie podmioty biorące udział w przedmiotowej transakcji wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej" - czytamy w komunikacie.

>>> Czytaj też: Polska w europejskiej czołówce. Jakością sieci mobilnych równamy do najlepszych

100 proc. udziałów za 1 euro

Zgodnie z umową sprzedaży, wynagrodzenie za 100% udziałów w Litenite nabytych przez Polkomtel wyniosło 1 euro, przy czym zostało ono obliczone z uwzględnieniem tego, iż zadłużenie netto Litenite, liczone jako różnica wartości zobowiązań netto i środków pieniężnych według stanu na dzień 31 stycznia 2016 r. wynosi około 788 mln zł, a jedynym aktywem tej spółki, poza środkami pieniężnymi, są akcje Midasa o zbliżonej wartości, podano także.

"Pośrednie nabycie akcji Midasa przez spółkę stanowi długoterminową inwestycję grupy kapitałowej spółki mającą strategiczny charakter. Planowane jest kontynuowanie współpracy grupy kapitałowej Midas oraz grupy kapitałowej spółki, jak też włączenie grupy kapitałowej Midas w struktury organizacyjne grupy kapitałowej spółki. Może to skutkować osiągnięciem dodatkowych synergii, przełoży się też na zwiększenie transparentności struktury własności grupy kapitałowej spółki" - czytamy dalej w komunikacie.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Midas także należy do telekomunikacyjnej grupy Solorza-Żaka. W skład grupy kapitałowej wchodzą też m.in. spółki Centernet, Mobyland i Aero2.

Polkomtel ogłasza wezwanie na akcje

 Polkomtel ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 503 124 060 akcji spółki Midas S.A., uprawniających do 34,0025% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego w Midasie, podał Cyfrowy Polsat. Cena akcji Midasa w wezwaniu została określona na 0,81 zł.

"W przypadku braku skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Midasa w wezwaniu, zapisy potrwają od 21 marca 2016 r. do 19 kwietnia 2016 r" - czytamy w wezwaniu. Wezwanie nie zawiera warunków.

Cyfrowy Polsat poinformował dziś, że Polkomtel nabył od Ortholuck 100% udziałów w spółce Litenite Limited, będącej bezpośrednim właścicielem 976 542 690 akcji spółki Midas, reprezentujących 65,9975% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego.

>>> Czytaj też: Cyfrowy Polsat chce zaoszczędzić 400 mln zł rocznie dzięki zrefinansowałniu długu