W poniedziałek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podały w komunikacie, że zaczęły przygotowania do jednej z najważniejszych inwestycji dla przewozów towarowych. Chodzi o poprawę dostępu kolejowego do portów morskich w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu i modernizację ciągu transportowego Bydgoszcz–Trójmiasto. Prace mają być zrealizowane do 2020 r.

Spółka podała, że celem inwestycji jest przede wszystkim: „likwidacja wąskich gardeł, zwiększenie przepustowości linii, skrócenie czasu dowozu i odwozu ładunków, a także zapewnienie jak najwyższej punktualności realizowanych kolejowych połączeń towarowych”. Tzw. program portowy ma też pozwolić na wzrost konkurencyjności przewozów towarowych.

Jeszcze w I kw. br. PLK planują ogłoszenie przetargu na dokumentację projektową, dot. inwestycji na terenie Portu Gdańsk. Chodzi o dedykowaną transportowi towarowemu stację wraz z łączącymi je liniami. Projekt jest zapisany w Krajowym Programie Kolejowym i ubiega się o dofinansowanie UE w II naborze CEF („Connecting Europe Facility” - Łącząc Europę). Inwestycja o szacowanej wartości ok. 600 mln zł ma być realizowana w latach 2017–20.

PLK realizuje już prace poprawiające połączenie kolejowe do portu w Gdańsku; dzięki modernizacji 13,5-km linii kolejowej (nr 226) od Pruszcza Gd. przez most na Martwej Wiśle m.in. do gdańskiego terminala kontenerowego i portu będzie mogło dojechać więcej pociągów. Pociągi dojeżdżające do portu od stycznia korzystają już z nowego mostu nad Martwą Wisłą. Do użytku został oddany jeden z dwóch planowanych torów; drugi ma być oddany w sierpniu br. Docelowo inwestycja pozwoli na 6-krotne zwiększenie liczby przejeżdżających tą trasą pociągów. W ciągu doby będzie mogło przejechać do 200 pociągów. Podano, że koszt prac na linii 226 to ponad 304 mln zł.

Na prawie 1,5 mld zł szacowany jest koszt modernizacji, budowy i rozbudowy infrastruktury kolejowej na rzecz portów w Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Prace mają być realizowane w latach 2017-2020. PLK podały, że obecnie trwa przygotowanie materiałów przetargowych na wybór wykonawcy prac projektowych dla wszystkich trzech portów; przetargi mają być ogłoszone na przełomie I i II kw. br.

Kompleksowa przebudowa torów (aby mogły z nich korzystać cięższe pociągi oraz o długości 740 m) i dostosowanie infrastruktury do standardów sieci bazowej TEN-T (dla ruchu towarowego) tylko na liniach dojazdowych do portu w Gdyni ma kosztować ok. 850 mln zł. Zakłada się, że inwestycja dzięki kompleksowej przebudowie systemu sterowania ruchem i budowie Lokalnego Centrum Sterowania na stacji Gdynia Port przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa i efektywności ruchu.

PLK podały, że podobne efekty zakłada kompleksowa modernizacja portów w Szczecinie i Świnoujściu. Projekty portowe obejmujące prace na liniach kolejowych w Gdyni, Świnoujściu i Szczecinie zostały też złożone w II naborze CEF.

Do inwestycji mających poprawić dostęp do portów zaliczono też planowane prace na ciągu transportowym Bydgoszcz–Trójmiasto; chodzi o prace obejmujące linię Maksymilianowo–Gdynia Główna (nr 201) oraz linię Tczew-Kostrzyn (nr 203). „Poprawa parametrów, przepustowości oraz elektryfikacja linii kolejowych umożliwi skierowanie pociągów obsługujących port w Gdyni z ominięciem bardzo obciążonego odcinka Gdynia–Gdańsk–Tczew” – tłumaczy PLK.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy; obecnie realizowane jest studium wykonalności. Szacowane koszty to 1,6 mld zł (planowane finansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko). Przewiduje się, że projekt będzie realizowany w latach 2018-21.

PLK podały, że oprócz poprawy dostępu do portów morskich firma zamierza udrożnić wyjazdy ze Śląska oraz korytarze towarowe na osi północ – południe. Poinformowano, że realizowane są prace, których celem jest prawie dwukrotne zwiększenie prędkości handlowej dla przewozów towarów na koniec obecnej unijnej perspektywy budżetowej. Zarządca infrastruktury podał, że celem inwestycje jest też „uzyskanie efektu sieci, czyli jak najdłuższych i skorelowanych ze sobą odcinków o parametrach odpowiadających potrzebom klientów kolei”.

>>> Czytaj też: Jakość życia w Polsce jak na Zachodzie? "To inicjatywa o charakterze historycznym"