"Strony, w podpisanym liście intencyjnym potwierdziły, że:

- emitent został wybrany jako generalny wykonawca prac budowlanych przy budowie budynku B magazynu z częścią socjalno-biurową o powierzchni zabudowy około 10 097 m2 na terenie Panattoni Park Bydgoszcz, [...] oraz wszystkich związanych z nim prac infrastrukturalnych

- zaakceptowana kwota kontraktowa wynosi 3 845 464,59 euro brutto, co w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia podpisania listu intencyjnego wynosi 16 618 175,23 zł

- istnieje możliwość podwyższenia kwoty kontraktowej o 771 640,52 euro brutto w przypadku zlecenia przez PDC prac dodatkowych.

- ustalono termin wykonania przedmiotu umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie do dnia 25 czerwca 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2015 r. spółka miała 756,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.