Pozostałe 7,75 mln zł z zysku netto przeznaczone ma zostać na kapitał zapasowy, podano w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto ZUE w 2015 r. wyniósł 15,35 mln zł wobec 10,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Największy udział w akcjonariacie ZUE, wynoszący 62,53% akcji i głosów, posiada prezes zarządu i założyciel firmy Wiesław Nowak.

W czerwcu ubiegłego roku akcjonariusze ZUE zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za rok 2014 w wysokości 10,6 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznaczało niewypłacanie dywidendy.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2015 r. skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 542 mln zł.