Zysk operacyjny wyniósł 59,05 mln zł wobec 60,46 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 480,38 mln zł w 2015 r. wobec 409,33 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 49,19 mln zł wobec 30,68 mln zł zysku rok wcześniej.

W 2015 r. spółka kupiła 12 terenów inwestycyjnych w Warszawie i Gdańsku za 230 mln zł, które umożliwiają budowę 5,3 tys. lokali.

W ub. roku spółka zakontraktowała 2 333 lokale.

Zgodnie z listem prezesa Zbigniewa Wojciecha Okońskiego, załączonym do raportu rocznego, spółka podtrzymuje założone wcześniej cele:

- sprzedaż 2,6 tys. lokali w 2016 r.

- przekazania łącznie 5 tys. lokali w l. 2016-2017

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku, notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 roku. Kontraktacja mieszkań w 2015 roku wyniosła 2 333 lokale.