"Jestem przekonany, że także w tym roku dostarczymy akcjonariuszom powodu do zadowolenia w postaci dobrych wyników. Mam nadzieję, że będą oni również zadowoleni z dywidendy, którą rada dyrektorów zamierza rekomendować na poziomie 1,25 euro na akcję. Rekomendacja jest zgodna z przyjętą w spółce progresywną polityką wypłaty dywidendy i uwzględnia korzyści, jakie akcjonariusze odniosą z zakończonego programu wykupu akcji własnych" - powiedział Řezáč, cytowany w komunikacie.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Pegas zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o wypłacie 10,61 mln euro dywidendy, tj. 1,15 euro na akcję. 

Pegas Nonwovens to spółka holdingowa będąca producentem włóknin polipropylenowych i polietylenowych dla sektora artykułów higienicznych, a także dla sektorów przemysłowego, budowlanego, rolniczego i medycznego, oraz innych specjalistycznych gałęzi przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.