Zysk operacyjny wyniósł 109,45 mln zł wobec 91,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 814,17 mln zł w IV kw. 2015 r. wobec 786,16 mln zł rok wcześniej.

W 2015 r. spółka miała 342,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 167,12 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 3 273,01 mln zł w porównaniu z 3 243,9 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 331,58 mln zł wobec 92,13 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, a jej przychody przekraczają 4 mld zł rocznie. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.