Zysk operacyjny wyniósł 35,02 mln zł wobec 92,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 312,13 mln zł w 2015 r. wobec 5 445,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 24,09 mln zł wobec 69,5 mln zł zysku rok wcześniej.

"Rok 2015 był dla nas czasem wymagającym trudnych decyzji - kolejne przed nami. Będą to przede wszystkim dalsze zmiany w strukturze kosztów, a także kontynuacja prac nad efektownością biznesu oraz poszukiwanie nowych możliwości handlowych. W naszej ocenie, zmiany te przyczynią się do rozwoju Grupy, a tym samym zaowocują dalszym wzrostem wartości grupy kapitałowej Action" - napisał prezes spółki Piotr Bieliński w liście do akcjonariuszy. 

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.