We wcześniejszym raporcie kwartalnym spółka podała, że jej skonsolidowany zysk netto wyniósł także 2 837 mln zł wobec 5 811 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 4 340 mln zł wobec 4 711 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 88 336 mln zł w 2015 r. wobec 106 832 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 1 048 mln zł wobec 4 672 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.