„Kwota 1 324 310, 04 zł na kapitał zapasowy spółki, […] kwota 6 000 000 zł na kapitał rezerwowy spółki z przeznaczeniem na realizację inwestycji spółki" – czytamy w komunikacie.


Zarząd zaproponował ustalenie dnia dywidendy/dnia nabycia praw do dywidendy na dzień 23 maja 2016 r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 07 czerwca 2016 r., podano również.

PCC Exol jest największym producentem środków powierzchniowo czynnych (surfaktantów) w Polsce i regionie Europy Srodkowo-Wschodniej. W swojej ofercie Grupa PCC Exol posiada około 160 produktów i 300 formulacji wykorzystywanych w różnorodnych gałęziach przemysłu. PCC Exol jest jedynym producentem surfaktantów anionowych i niejonowych w Polsce. Od sierpnia 2012 r. akcje spółki są notowane na rynku podstawowym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)