Pozostała część zysku, w kwocie 19 mln zł, zgodnie z rekomendacją, ma zostać przeznaczona na kapitał zapasowy.

W kwietniu ub.r. akcjonariusze OT Logistics zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 9,99 mln zł na dywidendę za 2014 r., co dało wypłatę w wysokości 7 zł na akcję.

Grupa OT Logistics świadczy usługi transportowe, spedycyjne i logistyczne w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2013 r. W 2015 r. miała 752,28 mln zł skonsolidowanych przychodów.