Podstawy prawne

Żeby mówić o euro w Polsce albo, chociaż móc prognozować termin jego wprowadzeniu do naszego kraju muszą być spełnione kryteria konwergencji, bez tego każde rozważanie zakrawa jedynie o czysto teoretyczne przypuszczenia. Z Monitora Konwergencji Nominalnej, którego publikacją zajmuje się Ministerstwo Finansów wynika, że Polska spełnia trzy z czterech kryteriów, których spełnienie jest wymagane przed przystąpieniem kraju członkowskiego do Strefy Euro.

Brak stabilnego kursu walutowego obecnie przekreśla nasze szanse na przyjęcie wspólnej waluty. Powodów takiego stanu jest wiele. Sytuacja na rynku walutowym nieustannie się zmienia. Zmienność kursów jest niestety zależna nie tylko od czynników lokalnych, ale i ogólnoświatowych, których jest znacznie więcej, a wśród nich także takie, które nie zawsze możemy przewidzieć – podkreśla Aniela Agopsowicz analityk walutowy Ekantor.pl.

Złoty musiałby być bardzo mocny u podstaw, aby nie reagować na zewnętrzne bodźce. Aktualnie zmiany, które EBC przeprowadza w polityce monetarnej nie przyczyniają się do stabilizacji wielu walut rynków wschodzących. Stąd sceptycyzm w kwestii spełnienia tego kryterium w krótkim czasie.

Raport Fitcha

Z analizy przeprowadzonej przez agencję Fitch wynika, że Polska, zaraz bok Czech na przyjęciu euro skorzystałaby najmniej w porównaniu z Chorwacją, czy Bułgarią. Prowadzona w Polsce polityka monetarna jest spójna i adekwatna z aktualnymi danymi makroekonomicznymi – jej funkcjonowanie jest w opinii agencji wiarygodne – w związku z tym odejście od niej nie miałoby sensu w tej chwili, bo przyniosłoby tylko odwrotny efekt. Podobnie w kwestii kredytów walutowych za wiele by się nie zmieniło, ponieważ większość Polaków jest zadłużonych jednak we franku szwajcarskim. Mimo braku wspólnej waluty relatywnie radzimy sobie całkiem nieźle.

Ten właściwy moment

W kwestii wprowadzenia euro do Polski najważniejsze jest to, aby zrobić to we właściwym momencie. Przeprowadzenie integracji walutowej musi iść w parze z korzyściami z niej płynącymi. Dopóki sytuacja gospodarcza naszego kraju nie będzie stabilna, a pozycja na arenie międzynarodowej zadowalająca) przystąpienie do Strefy Euro ani nam, ani UE po prostu się nie opłaca.

>>> Czytaj również: „Tajny” członek Grupy Wyszehradzkiej. Hiszpania milczy i zachowuje się jak Polska