Nadwyżka po uwzględnieniu czynników sezonowych (sa) wyniosła zaś w II 20,2 mld euro wobec nadwyżki 22,8 mld euro w I, po korekcie z 21,2 mld euro. Spodziewano się zaś nadwyżki 21,5 mld euro. (PAP)