Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o wypłacie 0,65 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 15.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o wypłacie 7,37 mln zł, czyli 0,65 zł na akcję, dywidendy za 2015 rok, wynika z uchwał zwyczajnego walnego zgromadzenia.

"Walne zgromadzenie […] postanawia, że zysk netto spółki za 2015 rok w kwocie 19 277 887,93 zł zostaje przeznaczony: a) w kwocie 8 894 908,88 na kapitał zapasowy spółki, b) w kwocie 7 375 508,40 zł na wypłatę dywidendy tj. 0,65 zł na każdą akcję, c) w kwocie 3 007 470,65 na pokrycie straty z lat ubiegłych" – czytamy w uchwale.

Dzień dywidendy został ustalony na 25 kwietnia, a termin wypłaty dywidendy na 11 maja.

W ub.r. akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy.

Tarczyński odnotował 20,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 11,68 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 19,28 mln zł wobec 12,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Tarczyński jest wiodącym producentem wyrobów wędliniarskich w Polsce, oferującym produkty pod markami Tarczyński, Dobrosława oraz Starpeck. Grupa produkuje ok. 500 wyrobów mięsno-wędliniarskich. Strategicznym obszarem działalności jest segment produktów premium. Spółka zadebiutowała na rynku głównym warszawskiej giełdy w czerwcu 2013 r.

(ISBnews)