73 proc. obywateli USA wierzy, że „ciężka praca” jest bardzo ważnym czynnikiem na drodze do osiągnięcia życiowego sukcesu – wynika z badania przeprowadzonego przez Pew Research Center. Tego optymizmu nie podzielają Brytyjczycy (60 proc. takich wskazań) oraz Niemcy (49 proc. wskazań). Dla Hindusów stwierdzenie to jest prawdziwe jedynie w 38 proc. przypadków. Pracownia badawcza wzięła podczas sporządzania raportu pod uwagę 44 kraje. Średnia dla wszystkich to około 50 proc. – pisze portal Quartz.com.

Okazuje się też, że 57 proc. Amerykanów nie zgadza się ze stwierdzeniem, że życiowy sukces jest zdeterminowany przez czynniki, na które nie mają wpływu. To o wiele więcej, niż światowa średnia, która wyniosła 38 proc.

Badanie Pew Research uwzględniło też poziom religijności w poszczególnych krajach. Amerykanie i pod tym względem wyraźnie się wyróżniają. Ponad połowa obywateli kraju o największej gospodarce świata uważa, że „religia jest bardzo ważna w ich życiu”. Dla porównania, tylko poniżej 20 proc. Brytyjczyków zgadza się z powyższym twierdzeniem.

Inne badanie Pew Research na temat amerykańskiej religijności miało pokazać, w jaki sposób wpływa ona na codzienne życie mieszkańców. Wynika z niego, że nie występują wyraźne różnice pomiędzy wierzącymi a ateistami w zakresie stosunku do zdrowia, diety oraz ćwiczeń. Okazało się jednak, że 40 proc. silnie religijnych osób (definiowanych jako codziennie modlący się i praktykujący) określa siebie jako „bardzo szczęśliwych”, podczas gdy tak dobrze ocenia swój stan 29 proc. mniej religijnych osób.

Polacy wypadają na tle świata na mało religijnych. Niewiele ponad 20 proc. badanych osób z naszego kraju uznało religię za ważny aspekt swojego życia. Istnieje też wyraźna korelacja pomiędzy PKB per capita a siłą wierzeń. Kraje zlaicyzowane są zarazem najbogatsze (bez żadnych wyjątków). W żadnym kraju o PKB na osobę powyżej 30 tys. dol. religia nie jest „bardzo ważna” dla więcej niż 40 proc. mieszkańców.

>>> Polecamy: Brytyjczycy chcą być jak Kanada. Same przywileje, bez ponoszenia kosztów