Przejęcie to, zapewnia KNF, zapewni "pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej Powszechnej SKOK".

W lipcu 2015 roku KNF ustanowiła w Powszechnej SKOK zarządcę komisarycznego.

Z ustaleń zarządcy komisarycznego wynika, przypomina KNF w komunikacie, że "Powszechna SKOK wykazywała na dzień 28 lipca 2015 r. ujemne fundusze własne w wysokości (-) 13,2 mln złotych oraz ujemny współczynnik wypłacalności na poziomie (-) 31,4 proc., co oznacza głęboką niewypłacalność". Komisja podała, że suma straty netto oraz strat z lat ubiegłych wynosiła (-) 19,7 mln złotych.