"W decyzji węgierskie władze podatkowe zakwestionowały powszechnie uznawane zwolnienie z VAT dla usług medycznych wykonywanych przez Krio. Dla ograniczenia ryzyka podatkowego Krio dokonało w związku z decyzją korekty deklaracji VAT za lata 2012-2014" - czytamy w komunikacie.

Wyrok jest prawomocny, zaś Regionalnej Generalnej Dyrekcji Podatkowej Węgry Centrum przysługuje prawo złożenia apelacji (jednakże przedmiotem apelacji może być jedynie ewentualne naruszenie przez sąd administracyjny przepisów procedury sądowo-administracyjnej), podano także.

PBKM podało, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku nie wyklucza złożenia przez zarząd Krio korekt złożonych deklaracji podatkowych VAT, co będzie mogło mieć wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe PBKM, którego to wpływu spółka nie jest w stanie oszacować na dzień publikacji niniejszego raportu.

Działalność grupy PBKM koncentruje się na pozyskiwaniu, przetwarzaniu (preparatyce) i przechowywaniu komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie osób fizycznych – rodziców spodziewających się dziecka (tzw. rodzinne bankowanie krwi pępowinowej lub bankowanie rodzinne). W skład grupy wchodzi 15 podmiotów, z których 8 prowadzi bank komórek i tkanek, 3 usługi diagnostyczne, 1 tzw. szpital jednego dnia i 1 działalność usługową na rzecz pozostałych spółek z grupy.

(ISBnews)