Sebastian Buczek jest prezesem zarządu Quercus TFI S.A. od sierpnia 2007 r. Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku dyrektora generalnego oraz jest dyrektorem Departamentu Inwestycyjnego. Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A., podano w komunikacie.

Pierwszym wiceprezesem zarządu został ponownie Artur Paderewski - piastuje to stanowisko od sierpnia 2007 r. Także jest akcjonariuszem spółki.

Akcjonariusze postanowili, że Piotr Płuska nadal będzie wiceprezesem zarządu (zajmuje to stanowisko od sierpnia 2007 r.). Jest zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku dyrektora Departamentu Operacyjnego. Jest akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Wiceprezesem zarządu pozostanie także Paweł Cichoń (na stanowisku od kwietnia 2008 r.). Jest on zatrudniony w Quercus TFI S.A. na stanowisku dyrektora Departamentu Sprzedaży. Jest także akcjonariuszem Quercus TFI S.A.

Przewodniczącym rady nadzorczej Quercus TFI został Maciej Radziwiłł. W skład RN weszli ponadto: Janusz Nowicki (wiceprzewodniczący), Jerzy Cieślik, Andrzej Dadełło oraz Jerzy Lubianiec.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. przez grupę doświadczonych specjalistów z branży inwestycyjnej. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)