Odpisy Banku Millennium zmniejszyły się o 35% r: r, koszt ryzyka spadł do 0,38%Warszawa, 29.04.2016 (ISBnews) - Odpisy na utratę wartości netto ogółem Banku Millennium wyniosły 44,3 mln zł w I kw., a ich poziom był niższy o 35% r/r, podał bank. Koszt ryzyka zmniejszył się o 22 pkt proc. r/r do 0,38%.

"Odpisy były znacznie niższe w segmencie korporacyjnym i pozostałych (3,4 mln zł w porównaniu do poziomu 25,9 mln zł z roku poprzedniego), dzięki odzyskom i sprzedaży kredytów zagrożonych; podobna sytuacja miała miejsce w segmencie detalicznym" - czytamy w raporcie.

Relatywnie koszt ryzyka (tzn. utworzone odpisy netto do średnich kredytów netto) wyniósł 38 pb, co oznacza, że był niższy o 22 pb w stosunku do I kw. 2015 roku i równy poziomowi zanotowanemu w IV kw. 2015 roku.

Wskaźnik kredytów zagrożonych wyniósł 4,5% na koniec marca wobec 4,2%rok wcześniej i 4,6% w IV kw. 2015 r.

Wskaźnik kredytów hipotecznych z utratą wartości pozostał na stabilnym poziomie 2,13%. Kredyty hipoteczne przeterminowane o ponad 90 dni pozostały na poziomie 0,94% portfela kredytów hipotecznych ogółem.

Kredyty netto ogółem Banku Millennium wyniosły 46,085 mld zł na koniec marca 2016 roku, co oznacza niewielki spadek o 1% w ujęciu rocznym, głównie w wyniku spadku wartości walutowych kredytów hipotecznych.

Kredyty dla klientów indywidualnych osiągnęły kwotę 32,65 mld zł netto, co oznacza, że ich poziom obniżył się o 1,7% r/r. Saldo kredytów hipotecznych zanotowano spadek o 4,1% w skali roku 27,29 mld zł. W efekcie udział walutowych kredytów hipotecznych kontynuował spadek do poziomu 38,3% (w ujęciu brutto) na koniec marca 2016 roku.

Bank podał, że w zakresie sprzedaży nowych kredytów hipotecznych nastąpił zwrot i ich poziom osiągnął 230 mln zł w I kw. 2016, co oznacza wzrost o 33% r/r. Kredyty detaliczne niehipoteczne pozostały na ścieżce silnego wzrostu: o 12,7% r/r do poziomu 5,36 mld zł na koniec marca 2016 r.

"Pożyczki gotówkowe pozostały kluczowym czynnikiem przyrostu tego portfela rosnąc w tempie +14,4% r/r (brutto). Sprzedaż pożyczek gotówkowych w I kw. 2016 wyniosła 619 mln zł, czyli o 8% mniej niż w I kw. 2015 roku, chociaż powyżej poziomu sprzedaży za ostatnie dwa kwartały" - czytamy w raporcie.

Kredyty dla przedsiębiorstw (w tym leasing) osiągnęły poziom 13,44 mld zł na koniec marca, rosnąc o 0,9% w skali roku. Należności leasingowe zwiększyły się o 16,4% r/r osiągając kwotę 4,73 mld zł. W obszarze faktoringu Bank Millennium zajmował również 4. pozycję na rynku z kwartalnym obrotem na poziomie 3,47 mld zł, tj. 15% powyżej poziomu z analogicznego okresu roku poprzedniego.

" W zakresie pozostałych kredytów dla przedsiębiorstw zanotowano spadek, gdyż bank nadal podejmował działania w celu ostrożnego zarządzania ryzykiem kredytowym i marżami na szczególnie konkurencyjnym rynku" - podano w raporcie.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)