Pozostałą część zysku w wysokości 202,38 mln zł zarząd rekomenduje przekazać na zwiększenie kapitału zapasowego.

"Zarząd spółki zarekomendował ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 31 sierpnia 2016 roku oraz termin jej wypłaty (dzień W) na dzień 13 września 2016 roku" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze CCC zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 115,2 mln zł z zysku jednostkowego netto za rok 2014 na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 3 zł na akcję.

CCC odnotowało 259,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2015 r. wobec 420,4 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 288,4 mln zł wobec 115,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)