"Skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej Enea za I kw. 2016 roku:

Przychody ze sprzedaży netto: 2 937 mln zł

EBITDA: 668 mln zł

EBIT: 389 mln zł

Zysk netto: 290 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym przychody ze sprzedaży netto wyniosły 1 478 mln zł, EBITDA 8 mln zł, EBIT 7 mln zł, a zysk netto 15 mln zł, podano także.

"Emitent zwraca uwagę, że w omawianym okresie nie nastąpiły zdarzenia jednorazowe mające istotny wpływ na prezentowane wyniki" - czytamy dalej.

Ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przedstawione w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym, którego publikację zaplanowano na 16 maja 2016 r.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)