"Na powyższą sumę składają się:
1. Fundusze aktywów finansowych i niefinansowych skierowane do szerokiego grona inwestorów, w tym:
a. fundusze akcji, mieszane i alternatywne: 1 381,3 mln zł
b. fundusze pieniężne, obligacji i aktywów niefinansowych: 1 586,4 mln zł
łącznie: 2 967,7 mln zł
2. Fundusze dedykowane: 11 350,9 mln zł
3. Portfele instrumentów finansowych: 57,4 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Według stanu na 29 kwietnia 2016 r. Skarbiec TFI zarządzał 38 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym jednym funduszem Skarbiec-Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji - będącym w stanie likwidacji) oraz 12 funduszami dedykowanymi.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.

(ISBnews)