Zysk operacyjny wyniósł 10,38 mln zł wobec 7,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,47 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 35,19 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2016 r. wyniósł 1,27 mln zł wobec 1,39 mln zł zysku rok wcześniej.

P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych na terenie całego kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)