Strata operacyjna wyniosła 114,85 mln zł wobec 205,43 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 402,21 mln zł w I kw. 2 016 r. wobec 1 810,07 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 62 mln zł wobec 205,6 mln zł straty rok wcześniej.

"Początek 2016 roku przyniósł kolejny głęboki spadek cen węgla i koksu. Średnia cena sprzedaży węgla koksowego do odbiorców zewnętrznych spadła o 8,1%, a średnia cena sprzedaży koksu o kolejne 6,4% w stosunku do cen z 4 kw. 2015 r. Mniejsza była również sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych (o 16,3%)  i koksu (12,5%),  w związku z czym przychody grupy JSW w pierwszym kwartale tego roku były niższe o 19,3% niż w ostatnim kwartale 2015 roku. Tak znaczący spadek przychodów udało się jednak częściowo zrównoważyć efektami działań oszczędnościowych oraz porozumień ograniczających poziom kosztów pracy" - podała spółka osobnym komunikacie. 

"W pierwszym kwartale wyraźnie odczuliśmy pozytywne efekty wdrażanego programu restrukturyzacji i skutki finansowe porozumień zawartych ze stroną społeczną.  Nie mamy wpływu na globalne ceny surowców, a więc stronę przychodową, w związku z czym koncentrujemy się na ograniczaniu wydatków i tu rzeczywiście udało nam się sporo zrobić. Koszty spadły łącznie o 18 procent, przy czym zmniejszeniu uległy koszty  prawie wszystkich  rodzajów" - skomentował prezes Tomasz Gawlik, cytowany w komunikacie.  

W pierwszym kwartale 2016 roku jednostkowy gotówkowy koszt produkcji węgla uległ obniżeniu o 12,1% w stosunku do ostatniego kwartału 2015 roku do rekordowo niskiego poziomu 249,19 zł na tonę (rok wcześniej wynosił 346,94 zł). Obniżeniu o 10,9% uległ również jednostkowy gotówkowy koszt produkcji koksu, który spadł ze 155,93 zł w czwartym kwartale 2015 r. do 138,91 zł w pierwszym kwartale 2016 r., podano także. 

"Kopalnie JSW w pierwszym kwartale tego roku wyprodukowały 4,3 mln ton węgla, w tym 2,8 mln ton węgla koksowego i 1,5 mln ton węgla do celów energetycznych. W tym czasie koksownie wchodzące w skład grupy wyprodukowały ponad 1 mln ton koksu. Wielkości te nie odbiegały w znaczący sposób od wyników osiągniętych w poprzednim kwartale" - czytamy dalej. 

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)