EBIT osiągnął w I kw. 6,72 mln zł (-26,8% r/r), natomiast EBITDA 10,21 mln zł (-17,8% r/r).

Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 7,9% (-0,86 pkt proc. r/r), marża EBIT 2,01% (-1,25 p.p. r/r), a marża EBITDA 3,06% (-1,36 pkt proc. r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 334,26 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 280,09 mln zł rok wcześniej.

"Wyniki po I kw. wykazują wzrosty zarówno jeśli chodzi o przychody jak również zysk netto, z czego należy się cieszyć. Nowa sprzedaż w ubiegłym roku jak i w początkowych miesiącach naznaczona była zdecydowanym spowolnieniem decyzyjnym zarówno w kraju jak i na tradycyjnych dla Rafako rynkach takich, jak Turcja i Bałkany. Niemniej, w ciągu ostatnich trzech kwartałów pozyskaliśmy ponad 250 mln zł nowych zleceń, w tym także zlecenia zagraniczne. W pierwszym kwartale 2016 r. rozpoczęliśmy projekt reorganizacji wewnętrznej zarówno Rafako jak również grupy kapitałowej. W ramach prowadzonych zmian, z początkiem II kw. 2016 Rafako rozpoczęło działalność w nowej strukturze business unit'ów. W ramach optymalizacji w grupie kapitałowej, prowadzimy działania mające na celu dalsze wzmocnienie i dywersyfikację działalności serwisowej" - skomentowała prezes Agnieszka Wasilewska-Semail, cytowana w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 0,32 mln zł wobec 14,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Na dzień przygotowania raportu Grupa Rafako pozyskała limity gwarancyjne w wysokości 175 mln zł, podano również.

Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG w upadłości układowej. W 2015 r. spółka miała 1,55 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)