Strata operacyjna wyniosła 1,95 mln zł wobec 1,14 mln zł straty rok wcześniej.

Spółka nie wykazała przychodów w I kw. 2016 r. podobnie jak rok wcześniej.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od czerwca 2015 r.

(ISBnews)