Zysk operacyjny wyniósł 1,67 mln zł wobec 1,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,02 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 15,04 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 0,4 mln zł wobec 0,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Indata Software jest holdingiem spółek informatycznych notowanym na GPW. Działalność Grupy skupia się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych wspierających rozwój biznesu klientów. Swoją wartość na rynku IT buduje w oparciu o szerokie portfolio usług, wykwalifikowany i zespół ponad 220 specjalistów. Ma na koncie ponad 1 tys. zrealizowanych projektów. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

(ISBnews)