„Postanawia się upoważnić zarząd spółki do nabycia akcji własnych spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" – czytamy w projekcie uchwały.

Nabycie akcji ma nastąpić w terminie do 13 czerwca 2019 r. Łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie wyższa niż 1,2 mln zł, podano również w projekcie uchwały.

Unima 2000 to integrator i dostawca rozwiązań IT oraz systemów telekomunikacyjnych. Firma ma contact center na 250 stanowisk. Od 2006 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)