"Nie zakładam istotnych napływów do funduszy w drugim kwartale. Będziemy w okolicach zero/zero plus. Po pierwszym kwartale jesteśmy minus 50 mln zł. Chcemy, aby na koniec tego roku wynik był dodatni" - powiedział Rybiec podczas spotkania prasowego.

Prezes poinformował, że wysoka zmienność i utrzymanie nastawienia risk-off na globalnych rynkach finansowych spowodowały odpływ aktywów z funduszy akcji i obligacji w I kw. br. Grupą aktywów, do której napływy były dodatnie w I kwartale były fundusze alternatywne i absolute return - napływy wyniosły łącznie 100 mln zł. Jednak Skarbiec TFI w tym czasie zanotował odpływ aktywów netto z funduszy detalicznych w wysokości 56 mln zł (największy z funduszy akcyjnych inwestujących na rynkach zagranicznych oraz funduszy dłużnych).

"Cały czas mamy istotne zaangażowanie za granicą. Nie widzimy większych odpływów, ale z punktu widzenia klientów percepcja musi się poprawić, abyśmy pozyskiwali nowe aktywa. W I kw. indeksy zagraniczne mocno spadły, co wpłynęło na nasze aktywa i wyniki. Na dziś 35% w naszych aktywach to zagranica. Uważamy, że zarządzając odpowiedzialnie średnio- i długofalowo należy być zaangażowanym za granicą, bo ona jest silniejsza od polskiego rynku" - powiedział prezes.

Skarbiec TFI zamierza w kolejnych kwartałach koncentrować się na funduszach alternatywnych, funduszu Skarbiec Obligacji Globalnych oraz funduszach oferowanych z JP Morgan, których oferta została poszerzona o obejmuje obecnie 8 funduszy.

"Fundusze alternatywne i Skarbiec Obligacji Globalnych to jest to, na co stawiamy w tym roku. Napływy do funduszu obligacji już widać, ale zobaczymy, jak to będzie działać w kolejnych kwartałach. Trudno mi sobie wyobrazić wzrost aktywów w pozostałych grupach, jeśli nie zmieni się sytuacja na Zachodzie. Jeśli to się zdarzy, to napływy są możliwe" - powiedział Rybiec.

"W tym funduszu naszym celem na 2016 r. jest wynik 3% - istotnie wyżej niż na lokacie, ale przy małej zmienności. Od początku roku ten fundusz zarobił ponad 1%, mamy prawie 40 mln zł na dziś w tym funduszu i idziemy w stronę 3%" - dodał.

Kilka dni temu Skarbiec TFI rozszerzył ofertę funduszu parasolowego z JP Morgan o kolejne 4 fundusze. Obecnie Skarbiec intensywnie rozwija sieć dystrybucji i oczekuje, że przyczyni się to do wzrostu aktywów tych funduszy już w III i IV kwartale br.

Prezes powiedział, że większość środków, które wpłynęły do funduszy absolute return w I kw. to głównie nowe środki, więc pozytywny efekt w postaci opłaty za zarządzanie powinien być widoczny w wynikach finansowych w III kw.

"Uważamy, że sprzedażą alternatywną jesteśmy w stanie mocno zawalczyć na rynku, niezależnie od tego, co się dzieje. Naszą intencją jest zwiększanie aktywów i marżowości, czyli odwrócenie sytuacji, która miała miejsce w I kw." - dodał.

Rybiec poinformował, że w I kwartale widoczne są już efekty cięcia kosztów, zapoczątkowane w ostatnim kwartale ub.r oku.

"W naszych wynikach widać już oszczędności, które poczyniliśmy w IV kw. ub. roku i to będzie widoczne w całym roku" - zapewnił.

W I kw. br. (tj. w III kw. roku obrotowego spółki) Skarbiec Holding odnotował 2,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego spółki zakończonego 31 marca br., wobec 9,28 mln zł zysku rok wcześniej.

"W II kwartale fundusze będą pracowały na lepszych stawkach. Opłata za zarządzanie będzie widoczna w III kwartale. Szansa na wygenerowanie większego przychody z success fee w tym roku jest. Koszty spadły rok do roku i będą nadal spadać" - powiedział wiceprezes Bartosz Józefiak podczas spotkania.

Józefiak poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy wysokości 100% zysku netto, wypracowanego w roku obrotowym 2015/2016.

"Zamierzamy rekomendować na wypłatę dywidendy 100% zysku jednostkowego Skarbiec Holding. Walne jest zaplanowane na przełom września i października, a wypłata - październik-listopad. To byłaby zbliżona kwota do tej, którą wypłaciliśmy za poprzedni rok" - powiedział Józefiak.

Z zysku za rok obrotowy 2014/2015 Skarbiec Holding wypłacił w formie dywidendy kwotę 21,28 mln zł, czyli 3,12 zł na akcję.

Skarbiec TFI S.A. powstał w 1997 roku i jest jednym z najdłużej działających Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych na polskim rynku. Na rynku krajowym Skarbiec TFI zajmuje piąte miejsce pod względem wartości aktywów pod zarządzaniem oraz jest drugim największym, niezależnym TFI działającym w Polsce.

(ISBnews)