Netia: Brak porozumienia ze związkowcami TK Telekom, czas na mediacjeWarszawa, 31.05.2016 (ISBnews) - Podczas rokowań prowadzonych przez TK Telekom w ramach sporu zbiorowego wszczętego przez związki zawodowe reprezentujące pracowników TK Telekom strony nie doszły do porozumienia, poinformowała Netia. Rokowania zostały zakończone spisaniem protokołu rozbieżności, a strony przystępują do mediacji, podano także.

"Organizacje związkowe podtrzymują wysunięte żądania w zakresie całkowitego zatrzymanie procesu redukcji zatrudnienia prowadzonego w TK Telekom oraz żądają zwiększenia od dnia 1 kwietnia 2016 r. wynagrodzenia zasadniczego pracowników TK Telekom o 147 zł przypadających na każdego pracownika, - czytamy w komunikacie.

Mając na uwadze powyższe, strony przystępują do mediacji w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, podano także.

Pracowników TK Telekom reprezentują następujące organizacje: Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" w TK Telekom, Związek Zawodowy Pracowników Kolejowych Zachodniego Obszaru RP Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Utrzymania PKP oraz Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Telekomunikacji Kolejowej.

Pod koniec lipca 2015 r. Netia sfinalizowała umowę nabycia 100% udziałów w TK Telekom od Grupy PKP za ok. 222 mln zł.

Netia S.A. to największy niezależny operator usług telefonii stacjonarnej w Polsce, a także dostawca usług dostępu do internetu.

(ISBnews)