"Wzrost w pierwszym kwartale był rozczarowujący, poniżej naszych oczekiwań. Wynikał z czynników jednorazowych, a nie trwałych. Liczymy, że w drugim kwartale dynamika PKB odbije i w ujęciu kwartał do kwartału powinien wrócić do średnich z poprzednich kwartałów" - powiedział Skiba dziennikarzom.

Wzrost PKB w I kw. 2016 r. wyniósł - według wstępnego szacunku GUS - 3% r/r w ujęciu niewyrównanym sezonowo wobec 4,3% wzrostu w tym ujęciu kwartał wcześniej.

W ujęciu wyrównanym sezonowo wzrost w I kw. tego roku spowolnił do 2,6% r/r z 4% r/r w poprzednim kwartale, natomiast w ujęciu kwartał do kwartału odnotowano spadek o 0,1%.

W poszczególnych kwartałach 2015 r. wzrost wyrównany sezonowo wynosił: 1,3% kw/kw w I kw., 0,5% kw/kw w II kw., 0,8% kw/kw w III kw. oraz 1,3% kw/kw w IV kw.

>>> Czytaj też: Mieszkanie+, jednolity podatek, reforma zdrowia i edukacji. Nadchodzą kolejne rewolucje