"Przedmiotem umowy jest wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ul. Pereca w Warszawie. W budynku o wysokości 14 kondygnacji znajdą się 193 lokale mieszkalne, 3 lokale usługowe oraz 86 miejsce parkingowych. Termin zakończenia realizacji inwestycji został ustalony na IV kwartał 2017 roku" – czytamy w komunikacie.

Emitent na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu o 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych. Wskazana umowa nie spełnia kryterium znaczności, podano również.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Skonsolidowane przychody Unibepu sięgnęły 1,24 mld zł w 2015 r.

(ISBnews)