"Zarząd Miraculum S.A. informuje, iż dzisiaj, tj. 10 czerwca 2016 roku spółka dokonała przydziału 4 500 sztuk obligacji serii AH o łącznej wartości nominalnej 4 500 000 złotych" – czytamy w komunikacie.

Wcześniej spółka poinformowała o decyzji w sprawie emisji do 5 mln obligacji serii AH, której celem jest przeprowadzenie transakcji odkupu praw składających się na markę "Gracja".

Progiem dojścia emisji do skutku było 4,5 mln zł.

"Wykup obligacji jest przewidziany na dzień przypadający po upływie 30 miesięcy po dniu przydziału obligacji" – czytamy w komunikacie dotyczącym emisji.

Oprocentowanie obligacji wynosi 10% w skali roku i jest liczone od dnia przydziału. Dla potrzeb obliczenia odsetek przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. Odsetki wypłacane będą w okresach miesięcznych, z dołu i naliczane począwszy od dnia następującego po dniu przydziału.

"Każdemu obligatariuszowi przysługuje prawo do zamiany obligacji na akcje na okaziciela emitenta w warunkowym kapitale zakładowym. W wykonaniu prawa zamiany wydawane będą akcje zwykłe na okaziciela oznaczane jako seria R2" – podano także.

Spółka podała też, że wartość jej zobowiązań na koniec I kwartału 2016 roku wynosiła 37.454 tys. zł.

Działalność Miraculum koncentruje się na opracowywaniu i sprzedaży nowoczesnych preparatów do pielęgnacji skóry, depilacji, a także wyrobów perfumeryjnych i kosmetyków do makijażu. W portfolio spółki znajdują się m.in. marki: Miraculum, Tanita, Pani Walewska, Chopin, Brutal i Wars. W lutym 2007 r. spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)