Zysk operacyjny wyniósł 2,56 mln zł wobec 7,29 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 5,42 mln zł w porównaniu z 11,28 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9,75 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 21,1 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2016 r. wyniosła 0,08 mln zł wobec 0,25 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Mediatel jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. Należy do grupy Hawe.

(ISBnews)