„W ramach przeprowadzonej kontroli firma, działająca na zlecenie IZ MRPO, wykonała pomiary sieci światłowodowej w 19 węzłach dostępowych, zlokalizowanych na terenie 19 powiatów Województwa Małopolskiego oraz dokonała sprawdzenia infrastruktury towarzyszącej. W szczególności wykonano pomiary tłumienności w relacjach Kraków - węzły dostępowe oraz sprawdzono parametry infrastruktury technicznej w węzłach z wymogami wynikającymi z Programu Funkcjonalno - Użytkowego oraz wymaganiami technicznymi do urządzeń aktywnych" – czytamy w komunikacie.

„Pomiary reflektometryczne potwierdziły prawidłowość wykonania relacji światłowodowych oraz ciągłość poszczególnych odcinków, a wartości długości poszczególnych odcinków - wyznaczone pomiarowo - są zgodne z wartościami podanymi w dokumentacji projektowej. Ponadto potwierdzono zgodność zastosowanych rozwiązań z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz wymaganiami technicznymi dla urządzeń aktywnych" – czytamy dalej.

Ostateczne rozliczenie projektu nastąpi po przeprowadzeniu przez IZ MRPO końcowej kontroli realizacji projektu, podano również.

Małopolska Sieć Szerokopasmowa powstaje w ramach projektu MRPO.01.02.00-12-102/12, finansowanego ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Hyperion S.A. to technologiczny holding wyspecjalizowany w budowie i kompleksowej obsłudze infrastruktury światłowodowej. Jako właściciel 100% akcji Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Sp. z o.o., spółka realizuje strategię, zgodnie, z którą stanie się pośrednikiem, świadczącym usługi transmisji danych, a także dzierżawy i sprzedaży łączy światłowodowych.

(ISBnews)