"Nowa oferta na zakup od PWPW akcji spółki Polskie ePłatności obejmuje cenę w kwocie 75 000 000,00 zł, pozostałe warunki oferty nie uległy zmianie. Emitent zamierza sfinansować transakcję środkami uzyskanymi z funduszu Innova AF II S.à r.l., spółką utworzoną zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga z siedzibą w Luksemburgu" - czytamy w komunikacie. 

Aktualnie OPTeam posiada 50% akcji w spółce Polskie ePłatności, które uprawniają do 41,2% głosów na walnym zgromadzeniu tej spółki.

Nowa oferta na zakup akcji spółki PeP reprezentuje łącznie 50% kapitału zakładowego i 58,84% głosów na walnym zgromadzeniu.

"Emitent podaje, że podjął decyzję o nie skorzystaniu przez OPTeam SA. z prawa pierwokupu od PWPW akcji spółki Polskie ePłatności" - napisano również.

Wcześniej w drugiej połowie kwietnia OPTeam podpisał warunkową przedwstępną umowę nabycia 50% akcji PeP od PWPW za 70 mln zł. Strony przewidywały wtedy, że zawarcie umowy sprzedaży akcji PeP nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. 

Polskie ePłatności, w których OPTeam ma w tym momencie 50% akcji, to jeden z pięciu największych w Polsce operatorów płatności elektronicznych. Spółka została założona wspólnie przez OPTeam i PWPW.

OPTeam S.A. działa na rynku usług IT od 1988 r. Spółka jest producentem i integratorem specjalistycznych systemów informatycznych opartych o technologie kart elektronicznych. Od października 2010 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)